torstai 10. lokakuuta 2013

Onko säästettävä itsensä näkymättömäksi?Kunnat, kuten kotikaupunkini Orivesi, saa valtiolta riihikuivaa rahaa, jolla oman rahoituksen lisäksi järjestää erilaisia palveluja asukkailleen.  Kansalaisopiston toiminta on yksi monista valtion osittain rahoittamista toiminnoista kunnissa. Sen menoista valtio rahoittaa 57 %. Ilman tätä osuutta voisi vapaan sivistyksen tuottaminen olla pienimuotoisempaa meidänkin kulttuurikaupungissa.

Aikajoin tulee kaupungissamme, kuten kaikkialla, välitön tarve leikata menoja. Silloin etsitään säästökohteita ja kansalaisopisto on yksi kohde kaupungin monista kohteista listalla. Leikataan oppitunteja xxx x ja kaupunki säästää rahaa yyy yyy €. Valtuustolle tuodaan leikkausehdotus säästölistassa ja hyväksyy esitetyt leikkaukset.  Kaikki hyvin ja sopeudumme tapahtuneeseen.

Aikaisemmin on samaa yritetty, mutta silloin saatiin torjuttua suuret tuntimääräleikkaukset. Perusteluna oli silloin sama kuin nytkin, mutta tällä kertaa ne eivät tavoittaneet kaupunginvaltuutettuja. He antoivat siunauksen 100 000 € säästölle, jonka todellinen säästö kaupungille on 8700€, loput säästää valtio tai jakaa rahat muualle kuin Orivedelle. Tällä säästöllä leikataan 30 % kansalaisopiston tunteja.

Mitä kuntalainen voi tässä vaiheessa tehdä? Tekee kansalaisaloitteen kaupunginhallitukselle, joka käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan.  Aloitteen sisältö ja mukana olevat perustelut voivat muuttaa tehtyä päätöstä. Oriveden seudun kansalaisopiston tuntimäärän leikkauksen perumisen mahdollisuus voi olla pieni, mutta minusta sitä kannattaa yrittää.

Kansalaisaloitteeni Oriveden kaupunginhallitukselle on luettavissa: 


Kiitoksia ystävilleni tuesta ja avusta aloitteen tietojen suodattamisesta ja muokkaamisesta.